16. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

16. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ülkemizin ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atan, toplumun gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumlarını tanıtmayı ve ödüllendirmeyi amaçlayan Kadir Has Ödülleri’nin töreni bu yıl 22 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Ülkemizin güzide hayırseverlerinden Kadir Has’ın vefatının 14. yıldönümünde gerçekleştirilen çevrimiçi canlı yayındaki anma programı kapsamında 16. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl, gelişen gen teknolojileri ve sabırla çalışan bilim insanları sayesinde çığır açan gelişmelerin gözlemlendiği Nörobilim alanında büyük başarılara imza atarak bu alandaki araştırmalara katkı sağlayan Türk bilim insanlarına “Üstün Başarı Ödülü” ve “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” takdim edildi.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

16. Kadir Has Ödülleri’nde “Üstün Başarı Ödülü”, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Günel’e verildi. Prof. Dr. Günel, sinir sistemi ve beraberindeki damar sistemindeki bozuklukların genetik temellerini ortaya çıkartmak amacıyla yaptığı araştırmalar, genetik şifreleri okuyarak beyin kanserlerinin iyi huylu tümörlerden kansere dönüşmesine neden olan genetik mekanizmaları keşfetmesi ve çalıştığı bu önemli konularda özellikle Türkiye’den Doktora Sonrası Araştırmacılar ile Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencilerini ekibine katarak yetiştirmesi nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

GELECEK VADEDEN BİLİM İNSANI ÖDÜLÜ

16. Kadir Has Ödülleri’nde “Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü” ise Columbia Üniversitesi’nde Sinirbilimleri alanında çalışmalarına devam eden Dr. Piray Atsak’ın oldu. Erken yaşlardaki olumsuz deneyimlerin psikiyatrik bozukluklar için nasıl kalıcı bir risk oluşturduğuna, hayvan modellerinin canlı ortamda elektro-fizyolojik kayıtlarının, stres ve duygusal davranışta yer alan sinir ağlarının optogenetik manipülasyonlarına dayanan deneysel çalışmalarıyla bu alana yaptığı katkılar nedeniyle Dr. Atsak ödüle layık görüldü.

PROF. DR. GÜNEL, BEYİN GELİŞİMİ VE HASTALIKLARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Bilimsel Başarı Ödülü ve Amerikan Epilepsi Topluluğu’nun verdiği Genç̧ Araştırmacı Ödülü gibi pek çok önemli akademik ödülün sahibi olan Prof. Dr. Murat Günel, 2015’te ABD Ulusal Tıp Akademisi üyeliğine seçildi. 2020 yılında sinir sistemini tutan damar hastalıkları ve kortikal gelişim bozukluklarına neden olan kalıtsal genetik mutasyonların tanımlanması ve mekanizmalarının aydınlatılması hakkındaki çalışmaları nedeniyle Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından “Sağlık ve Yaşam Bilimleri” kategorisinde Uluslararası Akademi Ödülü’ne ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Günel halen Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı ile Sinirbilimi ve Genetik Profesörlüğü görevlerini yürütüyor. Yale Üniversitesi Nixdorff-German Profesörü unvanına sahip olan Prof. Dr. Günel’in araştırmaları özellikle beyin gelişimi ve hastalıkları üzerinde yoğunlaşıyor. Moleküler biyoloji ve genetik alanında sürdürdüğü araştırmalarında tümör, beyin kanaması ve anevrizma gibi farklı hastalıkların moleküler yapısının anlaşılmasına ve bu hastalıklar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyor.

ATSAK, ERKEN YAŞTAKİ STRESİN NÖROFİZYOLOJİK MEKANİZMALARINA ODAKLANIYOR

2005 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Piray Atsak, 2012 yılında Hollanda’da Groningen Üniversitesi’nde sinirbilimleri alanındaki doktorasını tamamladı. Doktora çalışmalarında stresin hafızayı nasıl bozduğunu gösteren yeni bir mekanizma keşfetti. Doktora sonrası, Radboud Üniversitesi’nde stresin diğer bilişsel etkilerinde aynı nörobiyolojik mekanizmanın önemini araştırdı. 2015 yılında Hollanda Sinirbilimleri Derneği tarafından “Ümit Vadeden Araştırmacı Ödülü”’ne layık görüldü. Aynı yıl Hollanda Bilim Enstitüsü’nden ve Hope for Depression Araştırma Vakfı’ndan kazandığı destekle, çalışmalarına ABD’de Columbia Üniversitesi’nde devam etmeye başladı. Columbia Üniversitesi’nde Sinirbilimleri alanındaki çalışmalarına 2019 yılından beri Sackler ve Amerikan Ulusal Akıl Sağlığı Araştırma Enstitüsü’nden sağladığı desteklerle devam eden Dr. Atsak, erken yaştaki stresin depresyona yol açan nörofizyolojik mekanizmalarına odaklanıyor.

Prof. Dr. Murat Günel ve Dr. Piray Atsak’a ödüllerinin takdim edildiği online törende Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz birer konuşma yaptı.

“BAŞARILARIMIZ BİZİ YENİ ADIMLAR ATMA KONUSUNDA CESARETLENDİRİYOR”

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Nörobilim alanında ödül kazanan iki bilim insanımızı tebrik ederken, geride bıraktığımız yılın bize birliğin, ailenin, toplumsal dayanışmanın, destek olmanın, dahası hayatın önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. “Umudumuz eskisi gibi, kısıtlamalardan arınmış, cıvıl cıvıl kampüsümüze geri dönmek,” diyen Can Has, pandemi koşullarına rağmen, bir süredir üzerinde titizlikle çalışılan Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli’ne geçiş aşamalarının planlandığı şekilde uygulandığını ve güçlü bir araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirtti:

“Evrensel değerlerle bezenmiş özgür bireyleri, dünyanın her yerinde çalışabilecek, geleceğe şekil ve yön verecek nitelikte mezunları yetiştirmeyi amaçlayan Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli bize, çağa uygun yeni hedefler koymak için fırsatlar veriyor. Bununla birlikte güçlü bir araştırma üniversitesi olma yolundaki kararlılığımız sürüyor. Akademisyenlerimiz büyük kaynaklar gerektiren titiz çalışmalar yapıp ulusal ve uluslararası destek fonları alıyorlar. Üniversitemize bu projelerle birlikte gelen toplam fon, yaklaşık 100 milyon liraya ulaştı. Küresel salgının yarattığı zorlu koşullara rağmen, böylesine hızlı bir ilerleme ancak üniversitenin ilgili tüm birimlerinin ortak çabasıyla mümkün olabilirdi. Bu başarılarımız araştırma kültürünü yaymak ve üniversitenin fiziksel araştırma altyapısını geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmemiz konusunda bizi cesaretlendiriyor.”

“BAŞARILI BİLİM İNSANLARI ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ”

Kadir Has Vakfı Başkanı Nuri Has da yaklaşık 25 yıldır bilim ve eğitim alanında Kadir Has adını ve felsefesini gururla taşıyan üniversitenin en büyük destekçisi olarak Kadir Has Ödülleri’yle bilim ve sanat dünyasına destek vermekten kıvanç duyduklarını söyledi ve pandemiyle günlük hayatın akışının kökünden değiştiği günlerde, bilim insanlarının, araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin, karanlık tünelin ucundaki ışığı ulaşılır kıldığını belirtti:

“Yaşama kasteden büyük bir tehdidin karşısında bilim, sığınabileceğimiz yegane unsur oldu. Günlük hayatın akışını bir anda kökünden değiştirebilecek, global çapta beşeri, ekonomik, siyasi sorunlara neden olabilecek böylesi bir salgına set çekmek, ancak bilimsel araştırmalarla mümkün. Farklı disiplinlerin işbirliği ve uzmanlıkların eşgüdümü sayesinde yaşamı olumsuz etkileyen tüm sorunların gerçek çözümlerine, ancak bilimsel düşüncenin ve buluşların ışığında ulaşabileceğimizi bir kez daha gördük. Yaşamın devamına, insanlığın esenliğine dair bir umudumuz varsa bu, bilim sayesindedir.”

Kadir Has Ödülleri’nin de bu anlayışı yansıttığını söyleyen Nuri Has, “Bugüne kadar önemli buluşlara ve eserlere imza atanlarla birlikte, teşvik edilmesi ve desteklenmesi durumunda çok daha başarılı çalışmalar yapacağına inanılan isimlere Kadir Has Ödülleri verildi. Amacımız, oluşturduğumuz araştırma iklimi ve sunduğumuz olanaklarla, başarılı bilim insanları arasında bir köprü kurmak,” dedi.

“GELECEĞİMİZİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

“Her anma töreni yaklaştığında sevgili kurucumuz Kadir Has Beyefendi’nin gelecekteki mütevelli heyeti üyelerine ve rektörlerine hitaben yazdığı mektubu okuyorum. Bu mektupta ‘Geleceğimizi satın alabilecek tek şey bugündür’ ve ‘Dün geçti ama yarın henüz gelmedi’ diye yazan kurucumuzun sözlerini kendim için bir kılavuza dönüştürdüm,” diyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, bugünden yaptıkları çalışmalarla yarının eğitime ve bilime değer katan üniversitesini nasıl şekillendirdiklerini anlattı. Çekirdek Program ve Proje Tabanlı Eğitim gibi iki önemli ayağı olan Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli’ne vurgu yapan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, “Yarınların nesillerini yetiştirmek için geleneksel eğitim modellerini geride bırakan bambaşka bir sistem geliştirdik ve başarıyla uyguluyoruz,” dedi.

Eğitim alanında atılan cesur adımlarla birlikte Kadir Has Üniversitesi’nde araştırma ekosistemini de arzu edilen seviyeye çıkartabilmek için çok çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, “Çok kısa sürede AB araştırma fonlarını ülkemize getirmeyi başaran sayılı üniversiteler arasına girdik. Son dört yılda TÜBİTAK’tan Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında en fazla proje desteği alan üçüncü üniversite olduk,” dedi. Kadir Has Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediğini belirterek aklın ve bilimin öncülüğünde yapılan çalışmaların önemine bir kez daha dikkat çekti ve bu yıl ödül alan iki değerli bilim insanını tebrik etti.

16. KADİR HAS ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KURULU (*)

 • Dr. Nihat Berker, Kadir Has Üniversitesi
 • Canan Dağdeviren, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Media Lab
 • Dr. Turgay Dalkara, Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi
 • Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi
 • Dr. Türker Kılıç, BAU Medical Park Göztepe Hastanesi

(*) Liste, soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Önceki yıllarda ödül alanların listesi için:

http://odul.khas.edu.tr/odultarihcesi

Nuri HAS, Mütevelli Heyeti Başkanı

Nuri Has, 1972 yılında İstanbul'da doğdu.

İlköğrenimini İstanbul, İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu, ortaöğrenimini ise, Özel Kalamış Lisesi'nde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Georgetown Üniversitesi (Washington,D.C.) ile The American University (Washington,D.C.)'de lisan ve İşletme eğitimi gören Has, T.C. Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nden de Lisans Diploması aldı.

İş hayatına 1994 yılında, Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de başlayan Nuri Has, bu kuruluşun 2003 yılında Genel Müdürlüğüne, 2007'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Mart 2020 itibariyle Başkanlık görevini sürdürmektedir. 1991 yılında kurulmuş olan Kadir Has Vakfı'nda da 1996 yılından beri görev yapan Nuri Has, sırasıyla Vakıf Yönetici Yardımcılığı ve Vakıf Yöneticiliği görevlerini yaptıktan sonra, 1999'da Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. Halen, Kadir Has Vakfı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2004 yılında, T.C. Kadir Has Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Üyeliği'ne seçilen Has, 2007 yılının Nisan ayında da Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine seçildi. Dört yıl bu görevi sürdüren Nuri Has, 01.07.2011 itibari ile Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili olarak görevini sürdürdü. Nuri Has, 01.07.2015-01.07.2019 arasında Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. Halen, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

İngilizce bilen Nuri Has, evli ve iki çocuk babasıdır.

Can HAS, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı

Can Has, 1954 yılında İstanbul'da doğdu.

1972 yılında FMV Özel Işık Lisesi'nden mezun oldu. 1973 yılında, Freiburg, Almanya'da bulunan Goethe Institut'da sekiz ay süreyle Almanca öğrenimi gördü.Daha sonra, Avusturya, Johannes Kepler Universitat, Linz'den mezun oldu. (14.01.1981)

1982 yılında, Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı, Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar Sanayi A.Ş., bugünkü adıyla Mercedes-Benz Türk A.Ş.'inde 1983-1986 yıllarında, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Peugeot) ve Karsan Pazarlama A.Ş.' inde de 1984-1991 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Halen, Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

01.07.2011 tarihi itibariyle Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı görevini yürüttü. 01.07.2015 tarihinden, 01.07.2019 tarihine kadar Kadir Has Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Kadir Has Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Has, evli ve üç çocuk babasıdır.

Av. M. Gün Han BAŞİK, Genel Müdür

Av. Gün Han Başik İstanbul'da doğdu.

Ortaokul ve Lise öğrenimini FMV Özel Işık Lisesi'nde yaptı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Yüksek Lisans (Master) eğitimini İşletme dalında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

HBU Holantse Bank Üni (sonradan ABN Algemene Bank Nederland) Türkiye İstanbul Şubesi Dış İşleri Bölümü'nde görev aldı (1979-80).

Avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosu'na kabul edildi (1983) (İstanbul Barosu Sicil No: 12849-Türkiye Barolar Birliği Sicil No 15899). Çeşitli hukuk bürolarında görev aldı. 1985 yılından itibaren Serbest Avukat olarak çalıştı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İngilizce Elektronik Mühendisliği Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak İşletme Hukuku (Business Law) (1991-1998), Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme Hukuku (Business Law), Hukuka Giriş (Introduction to Law) ve Corporate Law (Şirketler ve Ticaret Hukuku) dersleri verdi (1999-2006).

1990-2016 yılları arasında, aralıksız yirmialtı yıl, FMV Işık Okullarının ve FMV Işık Üniversitesi’nin Kurucusu olan Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Bu süre içerisinde, 1990-1997 yılları arasında Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev aldı. 1991-1992 yıllarında FMV Genel Müdür Vekilliği görevini yürüttü.

FMV Işık Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında görevler alarak ve üniversitenin Şile Kampüsünün tahsisi ve inşaatı aşamalarında, Şile Kampüsü Projesi Koordinatörlüğü görevini üstlendi. 16.07.1996-01.09.1998 arasında Işık Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Üyeliği, 01.08.2006-01.08.2010 tarihleri arasında Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Halen, Feyziye Mektepleri Vakfı Onur Kurulu Üyesidir.

Baker Tilly Güreli Danışmanlık’ ta, 1998-2008 arasında Yönetici Ortak (Hukuk) olarak görev aldı.

2008 yılından itibaren Kadir Has Vakfı Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini yürütüyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda; Yönetim Kurulu Üyeliği (1999-2002), Denetçiler Kurulu Başkanlığı (2002-2016) yapmış olup, halen Yönetim Kurulu Üyesidir (2016-Devam).

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti, Fenerbahçe Spor Kulübü, TMPK Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, İÜHFMD İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği Üyesidir.

FID Feyziyeliler Işıklılar Derneği Yönetim Kurulunda 1977-1992 arasında, 1977-1978, 1978-1979,1979-1980- 1989-1990, 1991-1992 dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere aralıksız 15 yıl görev aldı.

Ahmet Emre BETİN, Eğitim İşleri Yönetmeni
24.12.1945 yılında İstanbul’da doğdu. İtalyan Ticaret Koleji ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünde öğrenim gördü. THY A.O.’da yurt içinde; Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcılığı, Reklam Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı, yurt dışında ise Milano, Roma, Kıbrıs, Avrupa (KTHY), BAE (Abu Dhabi) , Polonya, Cenevre, Çek Cumhuriyeti Müdürlükleri görevlerini yaptı. THY A.O.’ındaki 36 yıllık hizmeti sonunda Mart 2003 tarihinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Çok iyi derecede İtalyanca, orta derecede İngilizce ve Fransızca bilir. Evli.
Erol KUNTER, Mali İşler Yönetmeni

Doğum Tarihi
15.04.1946

Medeni Hali
Evli, 1 Çocuk

Tahsili
1968-1969 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
1969-1970 İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü

Çalışma Hayatı
1964-1965 İmar İskan Bakanlığı
1966-1969 YSE Genel Müdürlüğü
1972-1992 Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş Üst Kademe Yöneticiliği
1992-2001 Has Otomotiv San. ve Tic. A.Ş Muhasebe Müdürü
2001-... Kadir Has Üniversitesi ve Has tomotiv Mali İşler Yöneticisi

Av. Dr. Levent BIÇAKÇI

1953 yılında Ankara’da doğdu.

Orta ve lise öğrenimine Almanca eğitim veren İstanbul Erkek Lisesinde( 1965-1972) tamamladı.

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1976-1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde asistan olarak görev yaptı.

1982-1983 yıllarında Federal Alman DAAD bursuyla Köln Üniversitesi'nde de doktora çalışması yapan Dr. Bıçakcı, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Doktorasını (Ph.D.) tamamladı.

1998-2006 yılları arasında FIBA Hukuk Komisyonu üyeliği, 1998-2002 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği; 2004-2005 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Dr Bıçakcı halen; Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu yöneticisi, UEFA Tahkim Kurulu Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi,Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi,Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul Üyesi,Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi, Türkiye Futbol Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Üyesi görevlerini yürütmektedir.

İngilizce ve Almanca bilen Dr. Levent Bıçakcı, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
Mehmet GERMİRLİ

8 Ekim 1960 istanbul doğumlu,evli ve iki kızı var.1986 yılından beri aktif olarak iş hayatında.

Eğitimini 1980 - 1983 yılları arasında University of Bridgeport - Connecticut 'da College of Arts and Humanities - General Studies öğrenimi görmüş, 1980 yılında University of Bridgeport Connecticut'da ELS Language Centers - Sertifika Programını bitirmiştir. 1979 - 1980'de Ohio'da University of Akron İngilizce Sertifika Programına katılmıştır. Lise öğrenimini 1972 - 1979 yılları arasında Özel Yıldız lisesinde yapmıştır.

Profesyonel Deneyimleri; 2003 Has Otomotiv A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 -2009 Tekin Turizm İşletmeleri Tic. Ve San. A.Ş. Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995 - 1996 Kıbrıs Türk Deniz Ticaret Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992 - 1994 Arap Türk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 1991 - 1999 arasında Germirli Motorlu araçlar San. Ve Tic. Ltd.Şti. Şirket Ortağı ve Şirket Müdürlüğü, 1986 - 1991 yıllarında Telçivi Sanayi A.Ş. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Prof. Dr. Yücel YILMAZ

Yaşama İlişkin

Doğum, 10.10.1942, Hatay - Türkiye
Evli, bir çocuk babası

Öğrenim

Pertevniyal lisesi, İstanbul, 1957-1960
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, 1960-1964
University College, Londra Üniversitesi, 1967-1972.

Meslekle İlişkili çalışma ve deneyimler

Jeolog, M.T.A Enstitüsü, Ankara, 1966-1967
Asistan (İst. Üniv. Fen Fak., Tatbiki Jeoloji Kürsüsü), 1973-1977.
Araştırma asistanı (Londra Üniversitesi, Jeoloji Bölümü), 1975.
Ziyaretçi araştırmacı, (Leicester Üniversitesi, İngiltere), 1975.
Doçent (İst. Üniv. Fen Fak. Tatbiki Jeoloji Kürsüsü ve İst. Üniv. Yerbilimleri Fak.), İstanbul, 1977.
Araştırmacı ve Davetli öğretim üyesi (State University, at Albany, New York), 1979.
Davetli öğretim üyesi (Maitre de Conference; Dept. Géologie, Paris Univ. Sud d'Orsay), 1981.
Nato ASI "Tectonic Evolution of the Tethyan region" yaz okulu düzenleme kurul üyeliği (Convener), 1986.
Nato - Colloborative araştırma projesi: Prof. Dr. Dan Karig (USA) ile birlikte, 1986-1988.
Profesör (İTÜ, Maden Fak., Jeoloji Böl.), 1987.
Cambridge Üniversitesi (Prof. Dr. D. Mac Kenzie) ile Batı Anadolu ortak araştırma projesi, 1989-91.
Araştırma (Cambridge Üniversitesi), 1988-1990.
International volcanological congress, Convener, 1994.
International congress on the Aegean regions, Convener, 1995.
International congress on the Aegean regions, opening address, 1995.
Second International Turkish Geology Workshop work in progress on the Geology of Turkey, Convener, 1995.
European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1995.
European Union of Geosciences meeting, Strasbourg, Chairman, 1997.
Acta Volcanologica dergisi editörler kurulu üyesi 1995'den beri.
TUBİTAK/Doğa dergisi, İTÜ dergisi, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri dergisi,
Hacettepe Yerbilimleri dergisi, Geosound dergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dergisi vb editörler kurulu üyesi.
Batı Anadolu Depremselliği 2000, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi.
Works in progress in Turkey 2001 meeting, Çukurova Üniversitesi.

Ödül

TÜBİTAK, Teşvik ödülü (TBAG tarafından aday), 1979.
TÜBİTAK, Bilim ödülü, 1999.

Kurul Komisyon ve İdare Görevleri

Milletlerarası Geodezi, Geofizik birliği Milli Komitesinin volkanoloji alt grubu üyeliği, 1975-1977.
Yerbilimleri Fakültesi, kurucu üyeliği ve fakülte kurulu üyeliği, 1977-1983.
Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik mühendisliği bölümleri ders programı hazırlama komisyonu üyeliği, 1977-78.
Türkiye Jeoloji Kurumu, şeref kurulu üyeliği, 1980.
TÜBİTAK bilim kurulu üyeliği, 1981-1985.
NATO İleri Bilim Enstitüsü üyeliği (NATO Advanced Study Institute Panel Member), 1980-1985.
Mineraloji - Petrografi anabilim dalı başkanlığı (İst. Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Böl.), 1983-1987.
Jeoloji bölüm başkanlığı (İTÜ Maden Fak.), 1987-1991.
Ocean Drilling Project (ODP), EMCO (Executive Council) üyeliği, 1989'dan beri.
TÜBİTAK Yerbilimleri Araştırma Grubu üyeliği, 1992-1995.
İTÜ Maden Fakültesi, Fakülte Kurulu üyeliği, 1992'den beri.
1995 Türkiye Bilimler akademisi asli üyeliği.
1996 İTÜ Maden Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği.
1998 TÜBİTAK YDABÇAĞ Araştırma grubu üyeliği.
İTÜ Maden Fakültesi dekanı, 2000-2002.
İTÜ Maden Fakültesi Vakfı başkanlığı, 2000'den beri.
Tubitak YDABAG grup üyeliği- 2003-2006
Tuba, Gebip Mühendislik Bilimleri Alan Değerlendirme Komite Başkanı 2004-2007
Üniversitelerarası Kurul Fen-Teknik Bilimler Eğitim Konseyi Başkanı 2004'den beri
IGIP Engineering Education, symposium Int. monitory commity üyeliği 2004'den beri
Tubitak YDABAG grup üyeliği- 2005-2007
Üniversitelerarası Kurul üyesi- 2002'den beri
Üniversitelerarası Kurul Fen-Mühendislik Komisyonu Başkanı 2005-2007
Acta Volcanologica dergisi Editorial Board üyeliği- 2000'den beri
Kadir Has Üniversitesi Rektörü- 2002- 2010
Turkish Journal of Earth Sciences Editorial Board üyeliği

Diğer mesleki Faaliyetler

Türkiye Jeoloji Kurumu teknik kurultaylarında oturum başkanlıkları, 1974'den beri.
Türkiye Jeoloji Kurumu, Altınlı Simpozyumu düzenleme kurulu, 1978.
Fen Fakültesi ve Yerbilimleri Fakültesinde Jeoloji Kollokyumları düzenleme, 1974-1980.
Milletlerarası depremleri önceden haberalma simpozyumu kitabı editörler kurulu üyeliği (Editorial advisory board member of the proceeding of international symposium on earthquake prediction research), 1980.
Paris Üniversitesi doktora öğrencisi J.M. Fontain'in doktora tezi jüri üyeliği (Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay), 16 Aralık 1981.
Paris Üniversitesi doktora öğrencisi M. Servais'nin doktora tezi jüri üyeliği (Univ. Paris, Sud Centre D'Orsay), 6 Ekim 1982.
Edinburg Üniversitesinde Ph.D. öğrencisi T. Ustaömer'in doktora tez yönetimi, 1989-1992.
New York State Üniv., Colombia Üniv. "Lamont-Doherty Obs.", Oxford Üniv., Londra Üniv., Paris Üniv., ETH-Zurih Üniv., Edinburg Üniv. de dahil 100'ü aşkın konferans.
MTA Enstitüsü Genel Müdürlük danışma Konseyi üyesi 1997'den beri.
Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi danışmanı, 1996'dan beri.
Exxon Mobil Petrol Şirketine consultant, 2000'den beri.
Internatıonal Sypmposium of the ITU, The Faculty of Mines on Earth Sciences
and Engineering. 16- 18 May 2002- ITU (Chairman)
International symposium on the Geodynamic of Eastern Mediterranean.
Chairman. 15-18 Haziran 2005 (Chairman)
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean regions 2005. (IESCIF-2005). Düzenleme Kurulu üyeliği
First International Meeting and field trip of International Correlation Program (IGCP521) ?Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: sea-level changes and human adaptation- 2005 (Organiser), İstanbul, Sept.2005
Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea Level change and human adaptation. (Co-convener) European Geosciences Union General Assembly Viyana/Avusturya. 15-20 Nisan, 2006
Organizing and executive committee member; 2 nd plenary meeting and field trip of projet IGCP-521 Black Sea ?Mediterranean corridor during the last 30KY:
Sea level change and human adaptation.
Odessa-Ukraine August 20-28- 2006
Scientific committee member
Neogene magmatism of the central Aegean anol adjacent areas.
International conference
11-13 September 2006 Milos Island, Greece- 2006
Guest Editor
Quaternary International
The Journal of the International Union for Quaternary Research
Vol 167-168- 2007
IGCP 521: Black Sea-Mediterranean Corridor during the last 30KA: Sea level change and human adaptation.
Plenary meeting and field trip Gelendzhik-Russia (Co-convener)
September 8-17- 2007
Session convener of the session C12-C14
Black Sea- Mediterranean Corridor (Co-convener)
European Union of Geoscientists Meeting Vienna, 20 Apr.2007

Bitirilmiş Araştırmalar

Gümüşhane granitinin yapı ve petrolojik özelliklerinin incelenmesi, 1967-72.
Bilecik ve dolayı eski temel kayalarının petrolojik araştırılması, incelenip ayırdedilmesi, 1973-77.
Orta Sakarya bölgesinin petro-tektonik birliklerinin ayırtlanıp çevre ile korelasyonunun yapılması, 1976-80.
Gevaş (Van bölgesi) ofiyolitinin petrolojik araştırılması, 1977-79.
Cilo (Hakkari bölgesi) ofiyolitinin ayırdedilip petrolojik etüdünün yapılması, 1978.
Pontid kuşağının magmatizma ve metamorfizmasının levha tektoniği açısından Geç Mesozoyik öncesi sentezinin yapılması, 1979-80.
Almacık dağı (Bolu - Abant) ve yakın dolayında ofiyolit - metamorfit ilişkisinin belirlenmesi, bölgenin tektonik birliklerinin saptanması ve çevre bölgelerle korelasyonlarının yapılması, 1980.
Doğu Pontid kuşağında Çoruh vadisinde magmatizmanın araştırılması, 1979-82.
Kastamonu - Tosya - Kargı - Taşköprü - Boyabat arasındaki alanın (Tosya, Kargı, Ilgaz masiflerinin) jeolojik ve petrolojik araştırılması, 1980-84.
Amanos dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1980-84.
Maraş kuzeyinde Engizek, Berit, Nurhak, dağlarının jeolojik evriminin araştırılması, 1984-86.
Armutlu yarımadasının jeolojik evriminin araştırılması, 1987-89.
Tokat masifinin jeolojik evriminin araştırılması, 1990-93.
Batı Anadolu'nun genç magmatizma evriminin araştırılması, 1990'dan
Rezan HAS

Ülkemizin güzide işadamlarından, büyük hayırsever Sayın Kadir Has’ın esi Sayın Rezan Has, 1927 yılında, İstanbullu bir anne ile Kayserili bir babanın ikinci evlâdı olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Rezan Has’ın annesi İstanbul’un Kanlıca semtinde yaşayan Yağcızâde Ailesi’nden Şehime Hanım; babası ise Kayseri’nin tanınmış ailelerinden Germirli Mehmet Bey’dir. Rezan Germirli, çocukluğunun büyük bir kısmını Kanlıca’da, bir kısmını da Kayseri’nin merkezi ile Germir köyünde yaşadı. Beş kardeşin ikincisi olan Rezan Germirli, ilk öğrenimini Kayseri’de tamamladı, Orta öğretim için İstanbul Kandilli Kız Lisesi’ne gönderilen Rezan Germirli, henüz okul sıralarında iken, 1942 yılında yine Kayseri’nin mâruf ailelerinden Nuri ve Zekiye Has’ın evlâdı Kadir Has’la evlendi.

Rezan ve Kadir Has çifti, 1942 -1960 yılları arasında yaşamlarını Adana’da sürdürdüler. Bu arada Rezan Has, genç yaşta ticaret hayatına atılmış bulunan Kadir Has’a iş hayatında sürekli destek oldu. Has Ailesi, 1960 yılından itibaren ise, yaşantılarını İstanbul’da sürdürmeye karar verdiler. Çocuk sahibi olamayan Has Ailesi, yeğenleri Mete Has’ın küçük kızı Zekiye’yi manevî evlat yaptılar ve güzel çocuklarına mükemmel bir hayat hazırladılar.

Kadir Has, 1980′li yıllardan itibaren, babası Nuri Has’ı örnek alarak hayır işlerine başladı; Rezan Has da, eşinin hayırseverliğini sürekli destekledi. Has Ailesi, 1980′li yıllarda önce İstanbul’da, daha sonra Kayseri’de, çok sayıda eğitim ve sağlık tesisleri yaptırıp, Türk halkına armağan ettiler.

Kadir – Rezan Has çifti, daha sonraki yıllarda hayır işlerini, kurduklan Kadir Has Vakfı kanalıyla sürdürmeye başladılar. Bu arada, İstanbul’da kurulan Kadir Has Üniversitesi, Has Ailesi’nin hayır işlerini taçlandırdı.

Has Ailesi tarafından yaptırılan, Türk halkının hizmetine sunulmak üzere devletimize armağan edilen ve Sayın Rezan Has’ın adını taşıyan eğitim ve sağlık kuruluşları ise şunlardır:

 • Rezan Has Lisesi / Küçükyalı - İstanbul
 • Kadir-Rezan Has İlköğretim Okulu / Küçükyalı - İstanbul
 • KASEV Kadir-Rezan Has öğretmen Dinlenme Evi / Pendik - İstanbul
 • Marmara Üniversitesi Rezan Has Acil Merkezi / İstanbul
 • Kızılay Kadir-Rezan Has Tıp Merkezi / Maltepe - İstanbul
 • Kadir-Rezan Has İlköğretim Okulu / Kayseri
 • Rezan Has İlköğretim Okulu / Kayseri
Hüseyin SÖNMEZER

Lisans derecesini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden, Yüksek Lisans (Master) derecesini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Muhasebe-Finans Dalında aldı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak İstanbul SMMM Odası üyesidir.

1986-1989 yıllarında Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali Analist, 1992 yılında İzdaş Dış Ticaret A.Ş.’de Finansman Sorumlusu, 1992-1995 yıllarında Has Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.’de Finansman Sorumlusu, Nisan 1995- Şubat 2001 arasında Dedeman Otelcilik ve Turistik İşletmeler A.Ş., Dedeman Anadolu Turistik Yatırımlar ve İşletmeler A.Ş., Dedeman Gümbet İnşaat ve Turizm A.Ş. ve Merkez Muhasebesinde Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı, Şubat 2001- Kasım 2007 arasında Dedeman Otelcilik ve Turistik İşletmeler A.Ş.’de Mali İşler- Muhasebe Müdürü, Kasım 2007-Ocak 2008 arasında City’s AVM Mali ve İdari İşler Direktörü, Ocak 2008-Ekim 2014 arasında Dedeman Şirketler Topluluğu Turizm Grubunda son üç yılı Mali İşler Direktörü olmak üzere Mali İşler Müdürü, Kasım 2014- Kasım 2015 arasında Otelcilik Mali Danışmanlığı ve Kasım 2016- Aralık 2017 döneminde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görev yapmıştır. Halen, Has Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Kadir Has Vakfı Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Windows İşletim Sistemi programları, Excel, Word, Sun System Muhasebe Programı, Logo, Gold, Luca kullanıcısı olan Sönmezer, orta derece İngiliz bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Nükhet Uğur GERMİRLİ

İŞ DENEYİMİ

İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü, Novo Nordisk Türkiye (Şubat 2012-Ağustos 2014)
Novo Nordisk Türkiye’nin tüm insan kaynakları süreçlerinin sorumluluğu ve yönetimi

Pazarlama Direktörü, Lundbeck Türkiye (Mart 2009-Ağustos 2011)

Ülke Satış Müdürü, Pfizer Türkiye (Ekim 2007- Ocak 2009)
78 Satış Temsilcisi ve 8 Bölge Müdürünün dahil olduğu, kardiovasküler ve solunum ürünlerinin pazarlamasının yönetimi, Kardiovasküler ürünlerde Boehringer-Ingelheim ile geliştirme ortağı olarak işbirliği)

Ülke Satış Müdürü, Pfizer Türkiye (Aralık 2006 – Ekim 2007)
40 Satış Temsilcisi ve 5 Bölge Müdürünün dahil olduğu, akademik ve araştırma hastanelerini kapsayan 27 merkezi içine alan, kardiovasküler, ağrı ve solunum ürünlerini pazarlayan ekiplerin yönetimi

Satış Ekipleri Etkinlik Departmanı Müdürü, Satış Bölümü, Pfizer Türkiye (Mart 2003-Aralık 2006)
Satış Direktörüne bağlı olarak, Saha Ekiplerinin verimliliğinin artırılması ve eğitimlerinin verilmesi konusunda çalışmalar yapan 14 kişiden oluşan departmanın yönetimi

İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Bölümü, Pfizer Türkiye (1997 - 2003)
İnsan Kaynakları Bölümünün yeniden yapılanması ile birlikte vizyonunun ve stratejisinin geliştirilmesinde aktif rol alma. Ayrıca işe alma, performance yönetimi, kariyer geliştirme ve işten çıkarma prosedürlerinin yönetimi)

Eğitim ve Geliştirme Müdürü, İnsan Kaynakları Bölümü, Pfizer Türkiye (1995 - 1997)
Eğitim ve geliştirme fonksiyonlarının kurulması ve geliştirilmesi

Müşteri Kredileri Uzmanı, Finans Bölümü, Pfizer Türkiye (1991-1995)

EĞİTİM

1991 – 1994 Yüksek Lisans : Boğaziçi Üniversitesi / Ekonomi

1981 – 1984 Lisans : Boğaziçi Üniversitesi / Ekonomi

1980 – 1981 1.sınıf : New York Üniversitesi / Ekonomi

1972 – 1980 Lise : Robert Lisesi, İstanbul

Yard. Doç. Dr. Taner ARSAN

1968 yılında Erzincan’da doğdu.

İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulunu ve Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra, 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi – İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans öğrenimini 1994 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Doktora öğrenimini, 1997-1998 yılları arasında TÜBİTAK Bilimadamı Yetiştirme Grubu’ndan aldığı burs ile University of Glasgow’da yaptığı çalışmalardan sonra 1999 yılında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

1991-2000 yılları arasında İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2000 yılında Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı.

2006-2007 yılları arasında İsviçre’de Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne (EPFL) – Signal Processing Institute’de doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Halen Kadir Has Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Dr.Taner Arsan evli ve bir çocuk babasıdır.